Wednesday, Jan 24th

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Piesze przejście w Hrebennem już w 2017 roku

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Uruchomienie korytarza odpraw pieszych na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem to najważniejszy postulat kampanii społecznej „Piesze przejścia graniczne”, prowadzonej od 2013 roku przez portal „Port Europa”. Do pozytywnej finalizacji tej sprawy jest już blisko – w tym roku ma zostać opracowana dokumentacja przejścia, a inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku.


Piesze przejście w Hrebennem jest potrzebne przede wszystkim dla ruchu tranzytowego – znacznie ułatwiłoby ono podróże do Lwowa i dalej mieszkańcom Zamościa, Lublina, Warszawy czy nawet Trójmiasta. Zasada jest prosta: podróżny wsiada w Gdyni lub Warszawie do pociągu i jedzie nim do Lublina, gdzie przesiada się na autobus do Tomaszowa Lubelskiego, a tam – na busa do przygranicznej wsi Hrebenne. Szybka odprawa w ruchu pieszym – i jesteśmy już na Ukrainie, bez konieczności stania w wielogodzinnych kolejkach samochodowych, spowodowanych głównie przez tak zwane „kółka” oraz drobny przemyt. Po stronie ukraińskiej idziemy pieszo do pobliskiej Rawy Ruskiej, skąd co kilkadziesiąt minut odjeżdżają marszrutki lub pociągi podmiejskie do Lwowa (i kosztują w przeliczeniu na złotówki grosze). W ten sposób jesteśmy niezależni od rozkładów jazdy rzadko jeżdżących międzynarodowych autobusów, które mają zresztą tendencję do stania na granicy nawet po pięć czy dziewięć godzin, o czym w zeszłym roku szeroko informowała Natalia Panczenko z fundacji Otwarty Dialog.

Podróż w ten sposób jest też znacznie tańsza, niż bezpośrednim autobusem, a także, co najważniejsze – bezpieczniejsza. Media wielokrotnie informowały o tym, że kierowcy  autobusów dalekobieżnych Lwów – Warszawa są notorycznie zmęczeni i niewyspani, czego przyczyną jest przetrzymywanie autobusów na przejściu granicznym nawet po kilka godzin i związane z tym zaburzenia rozkładów jazdy. Sytuacja ta kilkakrotnie już doprowadziła do tragedii – w wyniku takiego kilkugodzinnego oczekiwania na przekroczenie granicy kierowca zasnął za kierownicą i doszło do śmiertelnego wypadku. Przykładem jest chociażby ubiegłoroczny śmiertelny wypadek pod Garwolinem, którego można byłoby uniknąć, gdyby odprawa graniczna funkcjonowała jak należy.

O tym, że piesze przejście sprawdza się w ruchu tranzytowym, świadczy przykład Medyki. Nie ma chyba w Polsce osoby często podróżującej na Ukrainę, która by z tego rozwiązania nie korzystała. A podróż wygląda tak: pociągiem do Przemyśla, następnie busem do Medyki, piesze przekroczenie granicy i po ukraińskiej stronie kontynuacja podróży marszrutką (busem) Szehyni – Lwów, gdzie z kolei można wsiąść do pociągu i pojechać np. do Kijowa czy (w przeszłości) – choćby na Krym czy do Moskwy. W ten sposób podróżują nie tylko studenci, ale też znani politycy – np. Paweł Kowal, Małgorzata Gosiewska czy Marcin Święcicki (i to odróżnia naszych posłów od ukraińskich deputowanych – oligarchów, którzy skorzystanie z komunikacji publicznej zamiast luksusowym BMW czy Lexusem traktują jako ujmę na honorze).

O uruchomienie pieszych przejść, a zwłaszcza tego w Hrebennem zabiegali bez względu na różnice partyjne politycy z obu stron „barykady” - zarówno z PO, jak i z PiS, Lewicy, czy dawnego Ruchu Palikota. Naszą kampanię społeczną wsparli m.in. europosłowie Elżbieta Łukacijewska z PO i Tomasz Poręba z PiS, posłowie Marcin Święcicki i Mirosława Nykiel z PO, Marek Poznański (w poprzedniej kadencji Twój Ruch, następnie niezrzeszony), Małgorzata Gosiewska i Maria Zuba (PiS). Konsensus co do tego panuje również między poprzednim i obecnym wojewodą lubelskim: starania o piesze przejście w Hrebennem rozpoczął jeszcze ówczesny wojewoda i obecny poseł PO Wojciech Wilk, a kontynuuje je jego następca Przemysław Czarnek z PiS.

Przedłużenie funkcjonowania pieszego przejścia w Dołhobyczowie (uruchomionego przez Wojciecha Wilka na zasadzie półrocznego eksperymentu) oraz przeznaczenie środków na opracowanie dokumentacji dla pieszego przejścia w Hrebennem były zresztą jednymi z pierwszych decyzji nowego wojewody Przemysława Czarnka. Kampania „Piesze przejścia graniczne” ma w jego osobie (podobnie jak w poprzedniku) ogromnego sojusznika. Obecnie Przemysław Czarnek najaktywniej spośród pięciu wojewodów województw graniczących z krajami pozaunijnymi zabiega o otwarcie pieszych przejść granicznych na swoim terenie (za czasów pani Szojgo-Koguc Lubelskie było pod tym względem autsajderem, liderem był natomiast ówczesny wojewoda podlaski Maciej Żywno, który doprowadził do otwarcia 1 stycznia 2014 pieszego przejścia w Kuźnicy Białostockiej, niestety zawieszonego 9 miesięcy później na wniosek strony białoruskiej).

Poniżej – treść zapytania poselskiego posła Marcina Święcickiego, który od samego początku wspiera nasze starania o utworzenie pieszych przejść granicznych i wydawanie Ukraińcom i Białorusinom wiz pięcioletnich:


Zapytanie nr 77
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie pieszych przejść granicznych w Malhowicach, Budomierzu i Hrebennem
Zgłaszający: Marcin Święcicki
Data wpływu: 15-01-2016

Szanowny Panie Ministrze,

z każdym rokiem powoli poprawia się infrastruktura na przejściach granicznych na wschodniej granicy Polski, także z uwzględnieniem ruchu pieszego, ostatni w Dołhobyczowie, koszty budowy przejścia pieszego udało się zredukować z kilku milionów zł do 30 tys. zł dzięki wydzieleniu w tym celu kawałka istniejącej infrastruktury drogowej zamiast budowy nowej.

Opóźnia się jednakże budowa drogowego przejścia granicznego wraz z infrastrukturą odpraw pieszych w Malhowicach. Ponadto, mimo iż w polskim projekcie tego przejścia przewidziano budowę terminala odpraw pieszych, to - jak mnie poinformowano - rozwiązania wymaga kwestia regulacji prawnych, gdyż nota dyplomatyczna nie przewidywała w tym miejscu ruchu pieszego.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy problem z uzgodnieniem ze stroną ukraińską budowy terminala odpraw pieszych na przejściu granicznym w Malhowicach, o ile rzeczywiście zaistniał, został rozwiązany? Jeśli nie, jakie i kiedy Ministerstwo zamierza podjąć kroki do jego rozwiązania?

2. Czy Ministerstwo nie uważa za stosowane wprowadzenie możliwości odprawy pieszych na przejściu granicznym w Budomierzu, na zasadzie podobnej jak w Dołhobyczowie?

3. Czy Ministerstwo planuje budowę przejścia pieszego w Hrebennem, które odgrywałoby istotną rolę w tranzycie Warszawa – Lwów?

4. Jakie inne nowe przejścia piesze są planowane na granicy z Ukrainą?

Z wyrazami szacunku,

Marcin Święcicki


A PONIŻEJ – ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA

Odpowiedź na zapytanie nr 77
w sprawie pieszych przejść granicznych w Malhowicach, Budomierzu i Hrebennem
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba
Warszawa, 19-02-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie numer 77 Posła na Sejm RP Pana Marcina Święcickiego w sprawie pieszych przejść granicznych w Malhowicach, Budomierzu i Hrebennem uprzejmie przedstawiam następujące informuje.

Kwestia wprowadzenia ruchu pieszego w drogowym przejściu w Malhowicach została rozstrzygnięta przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej, który uchwałą nr 9/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmodyfikował założenia funkcjonalno-użytkowe infrastruktury przejścia, rozszerzając zakres ruchu granicznego o ruch pieszy. Powyższa zmiana została uzgodniona ze stroną ukraińską w październiku 2015 roku. Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia na podstawie zmodyfikowanych przez Zespół założeń planowane jest w 2016 roku. Pragnę zapewnić, że utworzenie wskazanego przejścia granicznego jest zadaniem priorytetowym dla polskiej administracji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że mając na uwadze duże zainteresowanie przejściami pieszymi Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej uchwałą nr 15/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku przyjął dokument pn. „Wprowadzenie ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych”. W dokumencie tym przedstawiono szczegółową analizę ruchu granicznego, wymagań formalnych, technicznych, organizacyjnych oraz finansowych utworzenia ciągów pieszych w istniejących przejściach granicznych, jak również zaproponowano kierunki dalszych działań.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega potrzebę prowadzenia działań zmierzających do tworzenia ciągów pieszych w przejściach granicznych na polskiej granicy państwowej. Chcąc jednak zapewnić maksymalną efektywność podejmowanych działań, uwzgledniającą dostępne środki finansowe, tworzenie ciągów pieszych nie może następować jednocześnie. Prace nad utworzeniem ciągu pieszego w przejściu granicznym w Hrebennem zostały już rozpoczęte – Wojewoda Lubelski opracuje program funkcjonalno – użytkowy, na który otrzymał stosowne środki. Cała inwestycja w Hrebennem została oszacowana na 3,5 mln zł. Z kolei budowa ciągu pieszego w przejściu w Budomierzu, zgodnie z przyjętym planem prac, powinna zostać rozpoczęta po uruchomieniu ciągu pieszego w Hrebennem. Niezbędna wartość inwestycji w Budomierzu została oszacowana na 9,5 mln zł. Jednocześnie, ze względu na układ infrastruktury przejścia, uruchomienie ciągu pieszego w oparciu o infrastrukturę tymczasową, tak jak ma to miejsce w przejściu granicznym w Dołhobyczowie, nie jest niestety możliwe.

Pragnę raz jeszcze podkreślić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zdeterminowane, aby podejmować zdecydowane działania zmierzające do uporządkowania sytuacji na polskiej granicy państwowej oraz zapewnić jak największą jej dostępność dla osób ją przekraczających.

Z poważaniem,

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jakub Skiba
Sekretarz Stanu

Jak wcześniej informował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, w 2016 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa pieszego przejścia w Hrebennem, a w 2017 inwestycja zostanie zrealizowana.

**
Jesteś na Facebooku? Polub stronę pieszych przejść granicznych: www.facebook.com/turystycznagranica

Czytaj też:

Piesze przejście w Dołhobyczowie pozostaje. Samorządowcy i wojewoda: To był strzał w dziesiątkę

Kolejne piesze przejście powstanie w Hrebennem. Na Zbereże-Adamczuki nie ma szans

Za mało pieniędzy na nowe przejścia graniczne z Ukrainą. Do 2020 roku powstaną maksymalnie dwa

Komentarze  

 
+2 #1 jubus 2016-05-22 07:49
Czekam z utęsknieniem, co najmniej parę razy do roku jestem w okolicach, ale nigdy nie przekraczałem tam granicy samochodem, zawsze autokarami, do Lwowa.
To przejście na pewno pomoże w ruchu turystycznym, bo zarówno okolice po polskiej (Susiec,Zwierzy niec, Bełżec, Narol)jak i po ukraińskiej stronie (Żółkiew i inne)są bardzo ciekawe i warte odwiedzenia.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.024 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.063 seconds, 2.97 MB
Application afterRender: 0.210 seconds, 3.64 MB

Zużycie pamięci

3851272

Zapytań do bazy danych: 43

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'qjiq4n7gt7nl9h964r5p30k5q3'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516788754' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'qjiq4n7gt7nl9h964r5p30k5q3'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qjiq4n7gt7nl9h964r5p30k5q3','1516794154','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1042)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5589
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-24 11:42:34' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-24 11:42:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5589'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 682
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-24 11:42:34' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-24 11:42:34' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5589
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5589

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.234.65.78'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5589
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1042 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1042
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 972
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 329
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 329, '2018-01-24' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 305
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 305, '2018-01-24' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2018-01-24' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 326
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 326, '2018-01-24' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-24 11:42:34')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-24 11:42:34')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 40. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-24 11:42:34' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-24 11:42:34' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 41. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 42. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 43. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-24' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak