Tuesday, Jan 23rd

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Słowackie przepisy dotyczące rolkarzy: legalna jazda na rolkach po ścieżkach rowerowych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dobrych wzorców nie trzeba szukać daleko. Rozważając zmianę ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tak, aby uwzględnić w niej i uregulować kwestię poruszania się rolkarzy po ścieżkach rowerowych, drogach i chodnikach, warto skopiować przepisy ze słowackiej ustawy. Słowackie rozwiązania wydają się być optymalne i są podobne do tych, które istnieją w większości cywilizowanych krajów Unii Europejskiej, w tym bliskich nam Niemiec, Austrii i Czech. Wszędzie tam rolkarz czy narciarz biegowy są traktowani jako piesi, ale ustawa daje im prawo do poruszania się także po drogach dla rowerów - a z drugiej stronie zobowiązuje jadących po chodniku rolkarzy do ustępowania pierwszeństwa "zwykłym" pieszym i zachowania szczególnej ostrożności, czego w naszych przepisach brakuje.


Pełny tekst jednolity Ustawy o Ruchu Drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w postaci pliku pdf jest dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.sacr.sk/fileadmin/user_upload/Slovensko/Doprava/Zakon_08-2009_k_01_01_2014_uplne_znenie.pdf

Kilka przydatnych słówek z języka słowackiego:
Zákon – ustawa
Cesta – droga
Korčule, kolieskové korčule – rolki
Korčuliar – rolkarz

Poniżej przedstawiono wszystkie fragmenty słowackiej ustawy o ruchu drogowym, w których jest mowa o rolkarzach.

§2
Vymedzenie základných pojmov   -   Zdefiniowanie podstawowych pojęć

f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera,

Punkt f) Pieszym jest uczestnik ruchu drogowego poruszający się pieszo; pieszym jest również osoba, która na przykład pcha albo ciągnie sanki, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki albo ręczny wózek o szerokości całkowitej nie przekraczającej 600 mm, osoba która porusza się na nartach, rolkach, deskorolce albo podobnych urządzeniach sportowych, za pomocą mechanicznego albo elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz osoba, która pcha rower albo motocykl albo prowadzi zwierzęta.

§51

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky
na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou (…).

Piesi mogą iść poboczem albo skrajem jezdni maksymalnie we dwóch obok siebie, jeśli tym zwłaszcza przy zniżonej widoczności albo przy zwiększonym ruchu nie zagrożą ani nie ograniczą ruchu drogowego; to nie dotyczy osób, które poruszają się po poboczu albo skraju jezdni na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, które mogą poruszać się tylko jeden za drugim.

(5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodnik.
Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana poruszać się prawą stroną chodnika, przy czym nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć pozostałych osób użytkujących chodnik.
(6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana do śledzenia sytuacji w ruchu drogowym i nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli znakiem drogowym jest ustanowiona droga dla osób poruszających się na urządzeniach sportowych, te osoby są zobowiązane z takiej drogi skorzystać.

§54

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Z drogi dla rowerów może korzystać również osoba poruszająca się na rolkach, nartach albo podobnych urządzeniach sportowych, jeśli nie ograniczy tym ani nie stworzy zagrożenia dla rowerzystów.

Opracował: Jakub Łoginow, „Kraków i Śląsk dla rolkarzy” – www.facebook.com/krakowdlarolkarzy


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.023 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.050 seconds, 2.90 MB
Application afterRender: 0.233 seconds, 3.58 MB

Zużycie pamięci

3786744

Zapytań do bazy danych: 42

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'h20a04h7um8rqncnotic8fvri3'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516688621' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'h20a04h7um8rqncnotic8fvri3'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'h20a04h7um8rqncnotic8fvri3','1516694021','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1817)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5616
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:53:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:53:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5616'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1319
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-23 07:53:41' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-23 07:53:41' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5616
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5616

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1817 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 16. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1817
    LIMIT 1
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 752
    LIMIT 1
 18. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 4
 19. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 20. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 21. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 22. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 332
 23. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 332, '2018-01-23' )
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 25. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 305
 26. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 305, '2018-01-23' )
 27. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 28. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 29. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2018-01-23' )
 30. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 31. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 314
 32. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 314, '2018-01-23' )
 33. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-23 07:53:41')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-23 07:53:41')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 34. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 39. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:53:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:53:41' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 40. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 41. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 42. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-23' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak