Tuesday, Jan 23rd

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Zakopane przygotowało plan transportowy. Autorzy zapomnieli, że miasto leży w strefie transgranicznej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zakopane poddało pod konsultacje projekt planu transportowego na lata 2017-2025 z perspektywą do roku 2030. To podstawowy dokument, który określi politykę transportową miasta na najbliższe kilkanaście lat. Autorzy dokumentu jednak zapomnieli, że opracowują go dla miasta bardzo specyficznie położonego – nie tylko w strefie przygranicznej, ale otoczonego z trzech stron terytorium sąsiedniego państwa – Republiki Słowackiej.

Przygraniczne położenie Zakopanego jest oczywiste nawet dla dziecka – wystarczy spojrzeć na mapę. Niestety, nie dla wszystkich

O przygranicznym położeniu Zakopanego w tym 91-stronicowym dokumencie wspomina się tylko raz i to nie w kontekście komunikacji publicznej. Ten fragment brzmi: „SRWM zawiera schemat układu głównych ciągów i węzłów infrastruktury transportowej województwa (jak niżej). Ze schematu wynika, że Zakopane jest położone na zakończeniu połączeń drogowych i kolejowych od strony północnej, w rejonie miasta nie są przewidywane ważniejsze powiazania ze Słowacją”. Przytoczony fragment to wszystko, co o powiązaniach Zakopanego z pobliską Słowacją napisali autorzy tego ważnego dokumentu.

Pominięcie powiązań ze Słowacją byłoby uzasadnione, gdyby dokument rzeczywiście skupiał się wyłącznie na transporcie wewnątrz miasta, bez odniesień do kontekstu zewnętrznego. Tak jednak nie jest. Projekt planu transportowego w wielu miejscach opisuje szersze otoczenie miasta – ale jedynie od północnej strony. Jest tam mowa o dokumentach transportowych UE, strategiach wojewódzkich, lotnisku w Balicach, konieczności współpracy transportowej Zakopanego z gminami ościennymi (dziwnym trafem położonymi jedynie na terytorium Polski, tak jakby Zakopane nie graniczyło ze Słowacją), a nawet o nieistniejącym lotnisku pasażerskim w Nowym Targu. Nie ma natomiast ani słowa o tym, że Zakopane jest centrum wspólnego polsko-słowackiego regionu turystycznego Tatr i że najbliższym lotniskiem dla miasta jest Poprad, a nie odległe Balice.

Zastosowana w projekcie planu transportowego maniera zaznaczania terytorium sąsiedniego kraju jako białą plamę jest niewątpliwie przejawem typowo PRL-owskiego myślenia. Ale nawet w czasach stanu wojennego, gdy rzeczywiście terytorium ówczesnej Czechosłowacji zaznaczano na mapach jako białą plamę, w tego typu dokumentach znajdywał się zapis, iż w bezpośrednim sąsiedztwie Zakopanego znajdują się dwa przejścia graniczne: w Łysej Polanie i Chochołowie. Nawet w oficjalnych PRL-owskich opracowaniach podawano np. godziny otwarcia tych przejść i kwestię dojazdu do nich, również komunikacją publiczną. To niewiarygodne, że w czasie Europy bez granic, w XXI wieku, w projekcie oficjalnego dokumentu transportowego Zakopanego zastosowano większy izolacjonizm, niż w czasach generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Podstawy prawne uwzględnienia Słowacji w dokumencie miejskim

Odniesienia do Słowacji i przygranicznego położenia powinny się znaleźć nie tylko w części opisowej. Przygraniczne położenie Zakopanego ma bowiem bezpośrednie przełożenie na konkretne przepisy prawa krajowego i lokalnego, które bezpośrednio wpływają na kwestię komunikacji publicznej w samym mieście.

Autorzy dokumentu pominęli m. in.:
•    Fakt przynależności Zakopanego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry, potocznie – Euroregionu Tatry, z czego wynikają konkretne przepisy prawa odnośnie organizacji transgranicznej komunikacji publicznej (w tym komunikacji miejskiej) we współpracy ze słowackimi partnerami,
•    Zapisy miejskich strategii i dokumentów, mówiących o priorytetowym traktowaniu kwestii współpracy z partnerami ze słowackiej części Tatr i dążeniu do integracji całego regionu bez względu na granicę państwową, która w świetle integracji europejskiej nie powinna być żadną przeszkodą,
•    Zapisy Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w odniesieniu do zdefiniowanej w Ustawie „strefy transgranicznej”, do której zalicza się Zakopane wraz z sąsiednimi gminami Kościelisko, Czarny Dunajec, Poronin, Bukowina Tatrzańska, wynikające z tego możliwości i ograniczenia prawne,
•    Fakt istnienia lotniska w Popradzie, obsługującego (w niedalekiej przeszłości, a także potencjalnie w najbliższych latach) miasto Zakopane,
•    Przepisy związane z możliwością czerpania przez Miasto Zakopane ze środków pomocowych Unii Europejskiej na potrzeby miejskiej komunikacji publicznej pod warunkiem realizacji projektu wspólnie z partnerami z drugiej strony Tatr. Z tych środków można m. in. zbudować lub zmodernizować w mieście Zakopanem przystanki, stworzyć system informacji o rozkładach jazdy, a nawet utworzyć ze środków unijnych pilotażową miejską polsko-słowacką linię autobusową, której zadaniem byłoby promowanie transportu publicznego na Podtatrzu.
•    Zapisy umów o współpracy między miastem Zakopanem a miastami partnerskimi po drugiej stronie Tatr: miastami Poprad i Wysokie Tatry, a także faktem nieoficjalnej współpracy z Liptowskim Mikulaszem i Twardoszynem.

Ustawa o transporcie zbiorowym

Ustawa o transporcie zbiorowym definiuje pojęcie strefy transgranicznej, do której należy także Zakopane. W świetle tej ustawy organizatorem publicznego transportu autobusowego w strefie transgranicznej może być miasto Zakopane wraz z partnerami po stronie słowackiej i dotyczy to także komunikacji miejskiej. Nie będziemy w tym miejscu robić bezpłatnie szczegółowej wykładni przepisów prawa w sytuacji, gdy wykonawcy planu transportowego otrzymują za swoją pracę wiele tysięcy złotych wynagrodzenia i jak widzimy, przeoczyli te kwestie i wykazali się rażącą niekompetencją. Autorom polecamy doczytać szczegóły w przepisach lub zasięgnąć konsultacji u ekspertów.

Euroregion „Tatry” i możliwości finansowania komunikacji miejskiej Zakopanego ze środków polsko-słowackich

W tej kwestii autorom projektu planu transportowego oraz władzom miasta polecam zapoznać się chociażby z poniższą interpelacją poselską i odpowiedzią na nią, w sprawie finansowania linii autobusowych na polsko-słowackim pograniczu z funduszy unijnych.
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8192

„Oprócz szeregu działań miękkich związanych z koordynacją i promocją, możliwe jest dofinansowanie działań inwestycyjnych, polegających na budowie miejsc parkingowych zintegrowanych z miejscami przesiadkowymi publicznej sieci transportowej  w celu dotarcia  do konkretnego miejsca w kraju partnerskim. Nie przewiduje się natomiast możliwości finansowania kosztów transportu publicznego (np. dofinansowania dla właścicieli środków transportu), zakupu środków transportu, poza projektami pilotażowymi, mającymi na celu pobudzenie lub rozwój transportu publicznego na obszarze pogranicza” – czytamy w dokumencie.
Dlaczego te kwestie nie znalazły się w projekcie planu transportowego? Jak widzimy, jest możliwość nawet zakupu przez Zakopane ze środków unijnych autobusów miejskich dla potrzeb pilotażowej linii zakopiańsko-popradzkiej, której celem byłoby „pobudzenie lub rozwój transportu publicznego na obszarze pogranicza”. Jeżeli miasto będzie chciało w najbliższych latach z tej możliwości skorzystać, będzie musiało powołać się na zapisy swojego planu transportowego. Nieuwzględnienie tych kwestii w planie transportowym może stanowić podstawę dla odmowy przyznania Zakopanemu dotacji, miasto straci przez to niedopatrzenie wiele milionów euro.

Lotnisko w Popradzie

Ze zdumieniem przeczytałem zapisy projektu planu transportowego dotyczące komunikacji lotniczej Zakopanego. Autorzy piszą w nim o lotnisku w Balicach, dywagują o nieistniejącym lotnisku pasażerskim w Nowym Targu (równie dobrze mógłby się znaleźć zapis o lotnisku na Gubałówce, z takim samym skutkiem), a milczeniem pominęli kwestię istnienia jedynego istniejącego portu lotniczego dla regionu Podtatrza, czyli lotniska Poprad-Tatry.

Lotnisko w Popradzie jest oddalone od Zakopanego o ok. 65 km i jest najbliżej położonym portem lotniczym. W niedalekiej przeszłości istniała linia lotnicza Gdańsk – Poprad z międzylądowaniem w Warszawie (obsługiwana przez polskiego państwowego przewoźnika Eurolot), która reklamowała się właśnie jako dogodny sposób dotarcia z Pomorza i Warszawy do Zakopanego. Linia cieszyła się powodzeniem i została zlikwidowana wskutek bankructwa Eurolotu, ma jednak ogromny potencjał dla jej wznowienia przez innego przewoźnika.

Ten sposób dotarcia do Zakopanego drogą lotniczą przez lotnisko w Popradzie powinien być przez miasto jeśli nie promowany, to przynajmniej mocno analizowany i przewidywany w miejskich dokumentach ze względu na to, że w ten sposób ogranicza się transport samochodowy zarówno na zakorkowanej Zakopiance, jak i w samym mieście. Oczywiście taka linia (w kontekście dojazdu do Zakopanego) ma sens jedynie w przypadku zapewnienia dojazdu komunikacją publiczną z Zakopanego do „swojego” lotniska w Popradzie. Należy też zaznaczyć, że na popradzkie lotnisko już dziś kursują bezpośrednie regularne samoloty m. in. z Londynu. W przeszłości i potencjalnie – także m. in. z Kijowa, Moskwy czy Rygi. We wszystkich tych przypadkach potencjalnym punktem docelowym jest Zakopane.

Oczywiście miejski plan transportowy jako dokument natury ogólnej nie może i nie powinien odpowiedzieć na konkretne pytanie, czy i jaka linia autobusowa powinna połączyć Zakopane ze swoim najbliższym lotniskiem. Choć z drugiej strony, każde miasto szuka odpowiedzi na takie pytanie. Każde, tylko nie Zakopane.

Jednak obowiązkiem autorów planu transportowego było wskazanie, że lotnisko Poprad-Tatry w ogóle istnieje, krótkie jego scharakteryzowanie i opisanie potencjalnych możliwości utworzenia linii autobusowych łączących miasto z portem lotniczym, wraz ze wskazaniem uwarunkowań prawnych i ekonomicznych po polskiej i słowackiej stronie. Mowa o strategii transportowej Kraju Preszowskiego, przepisach unijnych, przepisach prawa słowackiego itp. To naprawdę nie są skomplikowane kwestie. Skoro autor tych słów posiada szczegółową wiedzę w tej kwestii, mimo że nie musi, to tym bardziej należałoby oczekiwać takiej wiedzy od autorów projektu planu transportowego dla jednego z najważniejszych miast wypoczynkowych Polski.

Konkluzja

Pomysł napisania planu transportowego dla wybitnie przygranicznego miasta, jakim jest Zakopane, z całkowitym pominięciem przygranicznego położenia tego miasta, nie można nazwać inaczej niż jako przejaw rażącej niekompetencji czy też ignorancji. To mniej więcej tak, jakby opracować przewodnik turystyczny po najważniejszych zabytkach Krakowa i zapomnieć uwzględnić w nich Wawelu, Sukiennic i Kościoła Mariackiego.

Moja rekomendacja: TEN plan transportowy powinien zostać wyrzucony do kosza i powinien być opracowany od nowa. To nie jest jakiś tam świstek papieru na rok czy dwa, ale podstawowy dokument, który będzie obowiązywać przez najbliższe kilkanaście lat. Jeśli autorzy poszli po łatwiźnie i opracowali plan w stylu lat 70-tych, z założeniem zamkniętych granic, z pominięciem najważniejszych kwestii, to tylko świadczy o ich ograniczonych horyzontach i kompetencjach. Miasto Zakopane w żadnym przypadku nie powinno za coś takiego zapłacić ani takiego wybrakowanego dokumentu firmować. W przeciwnym przypadku władze Zakopanego spotkają się z uzasadnioną krytyką prasową po obu stronach polsko-słowackiej granicy, która nie przysłuży się formułowaniu pozytywnego wizerunku miasta w polskich i słowackich mediach.

Jakub Łoginow

Zachęcamy do polubienia: Polska - Słowacja - autobusy

Polecamy nasze ebooki:

Język słowacki. Podręcznik dla początkujących

Język czeski. Podręcznik do nauki słownictwa

Bratysława i Wiedeń. Przewodnik po sercu Europy

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.025 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.050 seconds, 2.94 MB
Application afterRender: 0.191 seconds, 3.63 MB

Zużycie pamięci

3836432

Zapytań do bazy danych: 42

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '3t4467d5vet5ghrsa5enmr4s81'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516688328' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = '3t4467d5vet5ghrsa5enmr4s81'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3t4467d5vet5ghrsa5enmr4s81','1516693728','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1763)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5680
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:48:48' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:48:48' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5680'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1277
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-23 07:48:48' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-23 07:48:48' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5680
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5680

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1763 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 16. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1763
    LIMIT 1
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 752
    LIMIT 1
 18. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 4
 19. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 20. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 21. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 22. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 332
 23. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 332, '2018-01-23' )
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 25. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 305
 26. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 305, '2018-01-23' )
 27. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 28. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 299
 29. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 299, '2018-01-23' )
 30. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 31. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 326
 32. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 326, '2018-01-23' )
 33. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-23 07:48:48')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-23 07:48:48')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 34. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 39. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 07:48:48' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 07:48:48' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 40. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 41. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 42. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-23' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak