Monday, Jan 22nd

Last update:04:35:38 AM GMT

You are here:

Ministerstvo dopravy: nemá žiadnych prekážok, aby Žilinský a Prešovský kraj financoval vo verejnom záujme autobusové linky do Poľska

E-mail Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Vo štvrtok 3 novembra v Bratislave sa konalo zasadanie slovensko-poľskej ministerskej skupiny vo veci dopravy. Predstavitelia poľského a slovenského ministerstiev dopravy odmietli náš návrh uzavretia novej dopravnej zmluvy, ktorá by povolila prevádzkovať krátke cezhraničné spojenia (do 30 km za hranicu) bez nutnosti obdržania medzinárodnej licencií (čiže takéto krátke medzinárodné linky by sa považovali za akože vnútroštátne). Ministerstvo však uviedlo, že aj súčasná legislatíva umožňuje, aby Žilinský samosprávny kraj financoval vo verejnom záujme linku do Poľska, napríklad Trstená - Chochołów.

Kde je problém?

Súčasne medzi Slovenskom a Poľskom až na niekoľko výnimok neexistuju žiadne pravidelne autobusové ani vlakové spojenia. Na niektorých hraničných priechodach (napríklad Lysá Poľana, Červený Kláštor - Sromowce) situácia nie je pritom úplne zlá, dá sa doraziť do hranici lokálnym slovenským autobusom, prejsť cca 300 metrov na poľsku stranu a tam nastúpiť na lokálny poľský autobus.

Sú však situácie, keď poľska a slovenska príhraničná zastávka sú vzdalene až niekoľko kilometrov. Ak napríklad chcece cestovať zo Zakopaného do Trstenej, Oravíc alebo Zverovky, je to veľmi zložité. Poľským autobusom nedorazite do samotnej hranice, ale iba do prihraničného Chochoľova. Poľska zastávka je vzdálená od slovenskej na 2,5 km, čo je veľký problém pre cestujúcich - toto prakticky znemožňuje koordináciu cestovných poriadkov na poľskej a slovenskej strane.

Ako to riešiť?

Zastavme sa na príklade spojenia v oblasti Chocholów - Suchá Hora, aj keď vieme, že podobný problém existuje aj na iných úsekoch štátnej hranici (Trstená - Jablonka, Oravská Polhora - Korbielow, Skalité - Zwardoň etc.). Koordinácia spojení v oblasti Suchej Hory a Chochołowa by mohla byť dobrým testovacím riešením, ktoré v prípade úspechu by Žilinský kraj mohol rozšíriť aj na ostatné prihraničné úseky.

Súčasne existuje dotovaná ŽSK autobusová linka Trstená - Suchá Hora. Aby zabezpečiť plynulú autobusovu dopravu v oblasti slovensko-poľských Západných Tatier, Oravy a Podhalia, túto linku by treba bolo predĺžiť iba o 2,5 km do poľskej zastávky Chocholów, kde cestujúci by mohli prestúpiť na poľské autobusy do Zakopaného a Čierneho Dunajca. V takom prípade Žilinský samosprávny kraj by bol ochotný rokovať o koordinácii cestovných poriadkov, aby tie slovenské nadviazali na poľské.

Súčasný dopravca - SAD Liorbus, je ochotný predĺžiť túto linku do Poľska a vytvoriť nové priame spojenie (Chocholów) - Suchá Hora - Oravice - Zuberec - Zverovka, ale za podmienky, že by takáto linka naďalej bola prevádzkovaná vo verejnom záujme, čiže aby prípadnú stratu priplatil Žilinský kraj. Doplníme, že predĺženie existujúcej linky iba o tie 2,5 km nedpredstavuje takmer žiadnu ekonomickú náročnosť. Či trasa autobusu bude 14 alebo 16 km, z ekonomického hľadiska je to jedno, a možno sa to aj vyplatí vďaka poľským cestujúcim ktorí pôjdu do Tatier (s prestupom v Trstenej) a slovenským, ktorí budú chodievať na nákupy alebo dochádzať do práce do Chochołowa. Otázka znie, ako to riešiť juridicky, lebo aj keď autobus pôjde iba 1,5 km za štátnu hranicu, jedna sa o medzinárodné spojenie, na ktoré je potrebné také isté povolenie, ako v prípade linky do Paríža.

Ministerstvo: Žilinský kraj môže financovať vo verejnom záujme aj linku do Poľska

Zatiaľ platilo presvedčenie, že prevádzkovanie autobusových liniek vo verejnom záujme je možné iba v hraniciach Slovenska, a krátke zahraničné spojenia sú diaľkovými linkami. Slovenské ministerstvo dopravy tvrdí, že aj linka Trstená - Chocholów alebo Zverovka - Oravice - Chochołów by mohla byť prevádzkovaná vo verejnom záujme, a riešenie je iba na Žilinskom samosprávnom kraji. Samozrejme, toto platí aj pre Prešovský kraj a financovanie vo verejnom záujme liniek do prihraničných oblasti Poľskej Republiky.

„V prípade objednávania služieb vo verejnom záujme platí nariadenie (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len „nariadenie“), kde podľa čl. 1 ods. 2  sa toto nariadenie uplatňuje na vnútroštátne aj medzinárodné poskytovanie služieb vo  verejnom záujme v železničnej osobnej doprave, inej osobnej koľajovej a cestnej osobnej doprave s výnimkou služieb, ktoré sa poskytujú hlavne pre ich historický význam alebo turistickú hodnotu. Nariadenie nezakazuje uzavrieť zmluvy o službách vo verejnom záujme na medzinárodnú autobusovú dopravu. Zároveň však musí byť naplnená podmienka verejného záujmu, ktorý je definovaný v nariadení.

Zároveň platí ustanovenie § 19 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami na komerčnom základe ani železničnou dopravou, objednávateľ je oprávnený vo verejnom záujme objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Podľa § 21 ods. 2 zákona zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluvu o službách nemožno uzatvoriť na diaľkovú dopravu a na komerčné miestne rekreačné a turistické prepravy.

V danej veci je ministerstvo pripravené na základe žiadosti a po splnení zákonných podmienok vydať povolenie pre danú medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku, bez ohľadu na to, či by bola vykonávaná na komerčnom základe alebo vo verejnom záujme.

V danom prípade je ďalej plne v kompetencii samosprávneho kraja zhodnotiť, či ide o služby vo verejnom záujme.” - uviedlo pre porteuropa.eú tlačové oddelenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Jakub Łoginow

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť