Monday, Jan 22nd

Last update:04:35:38 AM GMT

You are here:

Návrh poľsko-slovenskej zmluvy v oblasti prihraničnej autobusovej dopravy

E-mail Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

Spoločenská iniciatíva "Polska - Słowacja - autobusy" prichádza s konkrétnym - zatiaľ predbežnym návrhom zmluvy v oblasti prihraničnej autobusovej dopravy, o ktorej sme mnohokrát spomínali.

Zdôvodnenie potreby uzavretia novej zmluvy

V súčasných právnych podmienkach verejná autobusová a vlaková doprava na poľsko-slovenskom pohraničí takmer neexistuje. Prakticky jedinou lokálnou cezhraničnou linkou je spojenie Zakopané - Poprad, avšak aj to funguje iba cez leto (od 15 júna do 15 októbra). Prax ukazuje, že s ohľadu na špecifiku poľsko-slovenského pohraničia, nemôžeme očakávať, že situáciu sa dá zlepšiť vďaka komerčným medzinárodným linkám, ktoré budú fungovať bez podpory štátu (aj samosprávy, EU, euroregiónov). Komerční dopravcovia nemajú záujem v otváraní lokálnych cezhraničných spojení a odôvodňujú to príliš veľkou byrokratickou záťažou spojenou s otvorením medzinárodného povolenia, príliš nizkym prínosom a neistotou ohľadne budúcich ziskov.

Vzhľadom na skutočnosť, že verejná autobusová doprava na pohraničí nefunguje už roky, obyvatelia Poľska a Slovenska vrátane turistov prispôsobili sa k tejto situácii a vedia, ze nedá sa cestovať cez hranicu inak než vlastným autom. Preto ani nevytvorili sa podmienky na to, aby obyvatelia prihraničných obci pravidelne chodievali do školy alebo práci do susedného štátu, aj keď by to malo smysel (príklad - vysoká nezamestnanosť na slovenskej Orave a existujúce pracovné príležitosti vo vzdalenych 15-30 km poľských obciach ako Zakopané, Chocholów, Nowy Targ). Avšak vytvorenie možnosti pravidelnoho cestovania autobusom zo Slovenska do Poľska a istota, že tieto linky budú fungovať trvalé, spôsobí v perspektíve niekolkoch rokov vytvorenie nových poľsko-slovenských vzťahoch vrátane pravidelnej dochádzky do školy alebo práci za hranicu. Na to je však potrebné aspoň 3-4 roky fungovania verejnej cezhraničnej autobusovej dopravy v režime verejného záujmu.

Samozrejme, v tejto súvislosti nemôžeme sa spoliehať na komerčné linky, takisto ako sa na Slovensku nespolieha na to, že lokálna linka Trstená - Suchá Hora bude prevádzkovaná na komerčných podmienkach. Táto linka, podobne ako Poprad - Lysá Poľana a veľa iných lokálnych vnútroštátnych, napriek tomu funguje ako spojenie vo verejnom záujme, dotované samosprávou VÚC.

Tieto stratové linky sa však prevádzkujú z rôznych dôvodov (spoločenských, ekologických a pod.). Aj vo veľkých mestách, ako Bratislava a Košice, verejná doprava funguje nie pre zisk, ale vo verejnom záujme, čo je bežná prax. Táto zmluva má za účel rozšírenie fungovania autobusovej dopravy vo verejnom záujme aj na cezhraničné autobusové linky na hraniciach s Poľskom, najmä v oblasti Západných a Vysokých Tatier.

Uznesenia dopravnej zmluvy medzi Poľskou Republikou a Slovenskou Republikou (návrh).

1) Vymedzenie základných pojmov.

a) krátke cezhraničné spojenie - autobusové spojenie, ktoré uskutočňuje prevádzkovateľ z krajiny A (Poľsko alebo Slovensko) a ktoré zasahuje na územie krajiny B (Slovensko, Poľsko) maximálne do 30 km od hranici, pričom úsek 30 km sa ráta po ceste premávania autobusu.

b) krajina prevádzkovateľa - krajina, v ktorej pôsobí prevádzkovateľ linky a podľa pravidel ktorej sa prevádzkuje krátke cezhraničné spojenie.

c) krajina hostiteľa - krajina, kam cestuje krátke prihraničné spojenie podľa odstavca a)

2) Autobusové linky spájajúce Poľsko a Slovensko sa považujú za vnútroštátne aj v prípade, keď dochádzajú maximálne do 15 km za štátnu hranicu. V takom prípade na prevádzkovanie takéhoto spojenia nie je potrebné medzinárodné povolenie a na takúto linku sa vzťahujú všetky uznesenia, ktoré platia pre vnútroštátnu autobusovú linku podľa zákonodárstva krajiny - prevádzkovateľa. Tieto linky sa ďalej volajú "krátke cezhraničné spojenia".

3) Prevádzkovateľ, ktorý chce otvoriť krátke cezhraničné spojenie, môže bezplatné pristávať na verejných zastavkoch v krajine hostiteľa.

4) V pripade ak príhraničná samospráva (VÚC, obec, powiat, gmina, województwo) podieľa sa na prevádzkovaniu alebo regulácii autobusových liniek vo verejnom záujme, môže v tomto pôsobiť nielen na svojom území, ale aj zabezpečiť dopravu na úseku do 30 km od štátnej hranici v susednom štáte a pritom podielit sa na finansovaniu takýchto liniek.

5) Samosprávy a ich združenia môžu financovať krátke cezhraničné spojenia s účelom podpory vzájomných kontaktov obyvateľov prihraničného územia, dochádzky do práce a školy do susedného štátu, ako aj s účelom podpory cezhraničného cestovného ruchu a odbremenia ciest od indyvidualnej autovej dopravy, najmä v citlivých s prírodného hľadiska horských oblastiach na pohraničí.

6) Pri vyznačení cestovných poriadkov autobusových spojení fungujúcich vo verejnom záujme alebo inak regulovaných, samospráva aj dopravcovia musia zobrať do pozornosti aj cestovné poriadky v susednom štáte a snažiť sa ich koordinovať tak, aby umožniť pohodlný prestup s poľského autobusu na slovenský alebo naspäť.

7) Strany vytvoria podmienky na prevádzkovanie spoločných poľsko-slovenských autobusových liniek na pohraničí, financovaných s prostriedkov Európskej Únie a štátneho rozpočtu Poľskej a Slovenskej Republiky, z cieľom vytvorenia fungujúceho systému verejnej autobusovej dopravy.

Je to iba predbežný návrh zmluvy, ktorý samozrejme potrebuje jazykovej aj právnickej úpravy. Avšak už na tejto predbežnej verzii je možné pracovať. Píšte prosím komentáre na: kuba.loginow@gmail.com

Tento návrh bol vytvorený aktivistami poľsko-slovenskej občianskej iniciatívy "Polska - Słowacja - autobusy". Naše snahy o zlepšenie verejnej autobusovej dopravy na pohraničí podporilo na Facebooku už 2000 osôb. Naše návrhy podporilo aj poľské Ministerstvo infraštruktúry a výstavby, ktoré planuje prehovoriť túto vec so slovenskými partnermi na spolocnomu zasadnutí medzivládnej komisie, ktoré sa má uskutočniť v novembri. Žiadame slovenské Ministerstvo dopravy, VÚC Žilinského a Prešovského kraja, združenia cestovného ruchu, Euroregióny ako aj primátorov a starostov prihraničných mest a obci, aby takisto podporili našu myšlienku uzavretia novej poľsko-slovenskej dopravnej zmluvy v oblasti autobusovej dopravy.

Podporiť možná nás aj na Facebooku, vysoký počet "lajkov" našej spoločenskej stránky bude nepriamo svedčiť o vysokej spoločenskej podpore návrhu vytvorenia novej poľsko-slovenskej zmluvy. Adresa stránky: www.facebook.com/polskaslowacja

Komentárov  

 
+1 #1 Ján Neupauer 2016-10-13 06:11
:-) Tesim sa tomu a dufam, ze to coskoro bude v prevadzke, drzim palc
Citovať
 
 
+1 #2 Starosta 2016-10-14 08:48
bol by som rad ak by sa to dal do pohybu tento projekt sam by som rad chodil do susedov bud na nakup alebo pivko ale slovenska vlada nato uplne kasle takze pochybujem
Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť