Tuesday, Jan 23rd

Last update:03:26:50 AM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Radny Łukasz Wantuch chce skorygować granicę Krakowa koło stopnia Kościuszko. Wójt Liszek się nie zgadza, decyzję podejmie Rada Ministrów

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Radny Krakowa Łukasz Wantuch wystąpił z inicjatywą powiększenia Krakowa o skrawek terenów w rejonie Kątów Tynieckich, które leżą po tej samej stronie Wisły, co Kraków, ale formalnie należą do Gminy Liszki.

Zmieniono koryto Wisły, nie zmieniono granicy miasta

„Około 1990 roku zmieniono bieg rzeki Wisły na odcinku, na którym jest ona rzeką graniczną Krakowa i Gminy Liszki. Wiązało się to z budową stopnia wodnego Kościuszko. W ślad za ówczesną zmianą nie poszła jednak stosowna korekta granic administracyjnych obu gmin. W efekcie, skrawek obszaru leżący przed 1990 rokiem na lewym (lisieckim) brzegu rzeki, znajduje się obecnie na prawym (tym samym co Kraków) brzegu nowego koryta Wisły.

Ta sytuacja rodzi problemy dla obu gmin. Omawiany obszar jest odcięty od reszty gminy Liszki korytem Wisły i w naturalny sposób ciąży ku Krakowowi. Kąty Tynieckie są bardziej związane z Tyńcem, Kostrzem czy Dębnikami, niż z Piekarami lub Liszkami, od których oddziela je rzeka” – napisał w liście do wójta Gminy Liszki radny Łukasz Wantuch.

O korektę granic miasta tak, by biegła ona zmienionym korytem Wisły, już 26 lat temu apelował Mikołaj Kornecki, współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Nie można przedłużyć trasy rolkarskiej

Obecny niefortunny przebieg granic miasta powoduje, że miasto Kraków nie może przedłużyć asfaltowej trasy rekreacyjnej w stronę Tyńca i Skawiny ani połączyć ze sobą dwóch popularnych wśród rolkarzy tras, leżących po przeciwnych stronach Wisły. Brakujące odcinki leżą już na terenie Gminy Liszki, w związku z czym Kraków nie ma żadnych możliwości inwestowania na tym terenie.

Tymczasem władze miasta deklarowały, że gdyby mogły, ta sprawa już dawno byłaby załatwiona. Od południowej strony brakuje zaledwie 50 metrów asfaltu między końcówką popularnej wśród rolkarzy trasy a kładką na Wiśle. Po stronie północnej trzeba wyasfaltować ok. 200 metrów łącznika między kładką a początkiem trasy rolkarskiej, którą można bezkolizyjnie dojechać aż do Mostu Zwierzynieckiego. Niby niewiele, ale dla rolkarzy jest to przeszkoda nie do przebycia – w efekcie dwie świetne trasy rolkarskie po obu stronach Wisły nie są ze sobą połączone.

Na ten aspekt zwracał uwagę Łukasz Wantuch w swoim piśmie do wójta Gminy Liszki, prosząc go o pozytywne zaopiniowanie pomysłu zmiany granic miasta na zasadzie dobrowolnego porozumienia obu gmin. Radny wskazywał również na to, że Zarząd Zieleni Miejskiej jest potencjalnie zainteresowany zalesieniem terenów leżących między starorzeczem Wisły a jej nowym korytem, w ramach realizacji zleconego niedawno Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa.

Wójt Paweł Miś: nie wyrażam zgody

„Informuję, że moje stanowisko w sprawie odłączenia z Gminy Liszki części obrębu ewidencyjnego Kryspinowa, a przyłączeniu go do Krakowa zostało jednoznacznie przedstawione w piśmie do Radnego Miasta Krakowa – Pana Łukasza Wantucha. Decyzję  moją popierają również Radni Gminy Liszki, którzy na Sesji Rady Gminy  w dniu 16.02.2017 r.  nie wyrazili zgody na dokonanie ww. zamiany granicy administracyjnej gmin.

Moje stanowisko popierają również mieszkańcy wsi Kryspinów, którzy pismem z dnia 15.02.2017r zwrócili się do mnie z prośbą abym nie pozwolił na odłączenie części wsi Kryspinów (przysiółek Kąty) z Gminy Liszki, a tym samym na przyłączenie jej do Gminy Kraków” – poinformował portal „Port Europa” wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

Wójt nie odniósł się jednak do naszego pytania o przyczyny negatywnej opinii mieszkańców ani o to, czy w takim razie gmina zamierza zrealizować z własnego budżetu inwestycje, o które apelują rolkarze i rowerzyści.

Do zmiany granic nie jest potrzebna zgoda Gminy Liszki

Pismo Łukasza Wantucha było pierwszym, ale nie ostatnim krokiem zmierzającym do korekty granic miasta w tym rejonie. Gdyby wójt pozytywnie zaopiniował zmianę granic, procedura byłaby prostsza, jednak brak zgody niewiele zmienia. Jest jednak niemożliwe, by zmiana granic nastąpiła z dniem 1 stycznia 2018. Najwcześniejszy możliwy termin to 1 stycznia 2019 roku – wynika to wprost z ustawy.

Kwestie zmiany granic reguluje artykuł 4 Ustawy o samorządzie gminnym. Decyzja o zmianie granic gmin następuje w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów, zawsze z dniem 1 stycznia. Zgodnie z art. 4b, wydanie tego rozporządzenia następuje na wniosek rady gminy (w danym przypadku Rady Miasta Krakowa), poprzedzony konsultacjami społecznymi (w Krakowie), wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami itp. Potrzebna jest też opinia rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami – w danym przypadku Gminy Liszki. Ten etap został już zrealizowany, radny Łukasz Wantuch dysponuje oficjalnym stanowiskiem gminy Liszki, które można załączyć do wniosku.

Trzecim niezbędnym, przewidzianym w ustawie dokumentem, jest opinia wojewody.

Procedura wygląda następująco:
1)    Radny lub grupa radnych wnosi projekt pod obrady najpierw w komisjach, a następnie na sesji. Efektem jest uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta.
2)    Następnie Rada Miasta Krakowa drogą uchwały występuje do wojewody małopolskiego z wnioskiem o zmianę granic gminy, załączając posiadane już negatywne stanowisko Gminy Liszki.
3)    Wojewoda wydaje opinię.
4)    Sprawa jest dalej procedowana przez Radę Ministrów i to do niej należy ostateczna decyzja (negatywne stanowisko Gminy Liszki nie jest w żaden sposób wiążące). Zmiana granicy albo nie następuje w ogóle (w przypadku negatywnej decyzji rządu), albo nastąpi z dniem 1 stycznia 2019.

Co ważne, wniosek do wojewody można złożyć najpóźniej do 31 marca danego roku i w przypadku pozytywnej decyzji rządu, zmiana granic następuje 1 stycznia następnego roku. A to oznacza, że jeżeli Łukasz Wantuch zdecyduje się kontynuować tę procedurę, jeszcze wiosną 2017 roku możemy oczekiwać przedyskutowania tej kwestii na komisjach, później na sesji Rady Miasta, a następnie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wniosek być może można złożyć jeszcze w tym roku, jednak zmiana granic nastąpi już (w przypadku pozytywnego wyniku całej procedury) w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Co z pomniejszeniem Krakowa o Cło i Wolicę?

Na Facebooku można spotkać się także z opinią, że Kraków należałoby na wschodzie pomniejszyć o tereny dawnych wsi Wolica, Cło i Kościelniki i włączyć je do sąsiednich gmin Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Niepołomice.

Gdyby ta inicjatywa miała zostać zrealizowana, zainteresowane nią osoby już teraz powinny pomyśleć o rozpoczęciu stosownych procedur. Zacząć należałoby od zapytania samych mieszkańców tych terenów, do jakiej gminy chcieliby należeć.

Ponieważ Kraków ma wobec tych terenów plany rozwojowe (projekt Nowa Huta Przyszłości, program zalesienia obrzeży miasta – Lasy dla Krakowa), raczej mało realne jest, że sama Rada Miasta Krakowa wystąpi z inicjatywą odłączenia tego obszaru. Z wnioskiem o zmianę granic – i powiększenie swojego terytorium – musiałyby wystąpić gminy Niepołomice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Następnie – procedura jak wyżej.

Jakub Łoginow

---

Chcesz wesprzeć finansowo nasz portal? Rozważ zakup któregoś z naszych ebooków:

http://porteuropa.eu/portal/aktualnosci/5497-nasze-ebooki-w-ksiegarni-ebookpoint

Komentarze  

 
0 #1 Zbigniew 2017-03-29 19:42
Kraków jest stanowczo za duży, przy czym ten przerost jest najbardziej rażący na wschodzie. W 1973 r. podjęto (nazywające rzecz oględnie) nieprzemyślaną decyzję, przez którą włączono do Krakowa wiele wiosek, w tym Wolicę, Cło, Kantorowice, Węgrzynowice, Kościelniki itd (także na zachodzie Sidzinę, Tyniec...). Napewno te wioski na samym wschodzie Krakowa powinny być odłączone od miasta i przyłączone do sąsiednich gmin. Logika przemawia za tym. Przecież np. z Wolicy do Urzędu Gminy Niepołomice jest raptem kilka kilometrów (chyba 4), podczas gdy do Urzędu Miasta Krakowa z Wolicy jest aż 25 kilometrów. Podobnie jest z Cłem (do UG Igołomia parę kilometrów, do UMK - powyżej dwudziestu). Uważam, że wschodnią granicę Krakowa (zakładając, że Nowa Huta pozostanie w Krakowie) powinna być linia kolejowa nr 95 na odc. od stacji Kraków-Nowa Huta do Podłęża (tereny na wschód od tej linii powinny być POZA Krakowem.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.30 MB
Application afterInitialise: 0.023 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.027 seconds, 2.05 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 2.95 MB
Application afterRender: 0.284 seconds, 3.62 MB

Zużycie pamięci

3828712

Zapytań do bazy danych: 43

 1. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'bi33bu30ioc8ngt53i3696dso5'
 2. DELETE
    FROM pl_session
    WHERE ( time < '1516681552' )
 3. SELECT *
    FROM pl_session
    WHERE session_id = 'bi33bu30ioc8ngt53i3696dso5'
 4. INSERT INTO `pl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bi33bu30ioc8ngt53i3696dso5','1516686952','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pl_menu AS m
    LEFT JOIN pl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM pl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1815)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM pl_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pl_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN pl_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 5686
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 05:55:52' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 05:55:52' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE pl_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5686'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1317
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-01-23 05:55:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-01-23 05:55:52' )
    ORDER BY a.ordering
 13. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5686
 14. SELECT count(*)

    FROM pl_jcomments

    WHERE object_id = 5686

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.date AS datetime, c.ip, c.published, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.value AS voted
  , case when c.userid = 0 then 'guest' else REPLACE(lower(u.usertype), ' ', '-') end AS usertype

    FROM pl_jcomments AS c

    LEFT JOIN pl_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid 
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '54.82.29.141'

    LEFT JOIN pl_users AS u
    ON c.userid = u.id

    WHERE c.object_id = 5686
    AND c.object_group = 'com_content'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.date ASC

    LIMIT 0, 100
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pl_modules AS m
    LEFT JOIN pl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1815 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1815
    LIMIT 1
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM pl_menu
    WHERE id = 1422
    LIMIT 1
 19. SELECT count(*)
    FROM pl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 12
 20. SELECT params
    FROM pl_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM pl_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1313
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 23. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 328
 24. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 328, '2018-01-23' )
 25. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 26. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 100
 27. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 100, '2018-01-23' )
 28. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1250
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 29. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 295
 30. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 295, '2018-01-23' )
 31. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1274
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 32. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 314
 33. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 314, '2018-01-23' )
 34. SELECT cc.id, cc.userid, cc.comment, cc.name, cc.username, cc.email, cc.date, cc.object_id, cc.object_group, '' AS avatar
   
    FROM pl_jcomments AS cc
   
    LEFT JOIN pl_content AS c
    ON c.id = cc.object_id
   
    WHERE cc.published = 1
     
    AND c.access <= '0'
     
    AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2018-01-23 05:55:52')
     
    AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2018-01-23 05:55:52')
     
    AND cc.object_group = 'com_content'
   
    ORDER BY cc.date DESC
   
    LIMIT 10
 35. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1412
 36. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5095
 37. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5181
 38. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5687
 39. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 5684
 40. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM pl_content AS a
    LEFT JOIN pl_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN pl_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN pl_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 05:55:52' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 05:55:52' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 9
 41. SELECT *
    FROM pl_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 20
    AND catid = 1276
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 42. UPDATE pl_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 316
 43. INSERT INTO pl_bannertrack ( track_type, banner_id, track_date )
    VALUES ( 1, 316, '2018-01-23' )

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak